Earthquake Safe Communities in Nepal
Hot News List

दरभाउ–पत्र तथा सूची दर्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दरभाउ–पत्र तथा सूची दर्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
पहिलो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०४।०४

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपाल (एनसेट) तथा यस अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ इच्छुक कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिबाट प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु सहित मिति २०७७।०४।२३ गते सम्म सिलबन्दी दरभाउ–पत्र तथा सूची दर्ताको लागि आव्हान गरिएको छ ।

Read in Detail

Media Room

NSET Publications

Gallery

NSET On Social Media

Facebook
Twitter
Youtube
Home | About NSET | Projects/Programs | Good Practices | Hazards in Nepal | Prepare Yourself | Contact Us | RSS | Facebook | Twitter | Youtube |